Ansatte

                                                

                                                   

                                                      ANSATTE 

                                           KULTURBARNEHAGEN

                                                     2017 – 2018


                                           


                                                Styrer:

                                             Hilde Ramselien Teslo 

                                                 (vikar for Thomas)                                                                                                                                                                         


                                          Bjønnehiet 3 – 6 år

 

 

                                                   Pedagogisk leder:                                                                                

                                                        Kirsti Heia 

                                                 

                                                     Fagarbeider :

                                                  Carina H Holm

Carina

                                                       

                                                     Assistent :   

                                                 Berit S Røsstad 

 

 

                                                           Assistent:

                                                   Steffen Jørgensen

 

 

                                                      Assistent :

                                          Ellen M W Skripeland

                                           


                                         Ulvehola 0 – 3 år

 

 

                                                Pedagogisk leder: 

                                               Marianne Storeide 

 

 

                                                   Barnehagelærer:

                                                  Thea Frigstad Aas

 

                                           

                                               Fagarbeider:                                                                                                                                                                                                                                     Kari Ø M Heia   

                                                         

                                                         Assistent:

                                                    Wigdis Bentsen

           


                                            Permisjon:

 

 

                                               Barnehagelærer:

                                            Kathrine Sollie Aase

 

                                                                                           

                                                        Assistent:

                                                 Maria M Gjedrem

Maria

             


                                                   Vikarer: 

 

                                                     Lene K Netland 

 

                                              Anne Kathrine Frigstad

               


                                                  Renholder:

                                                 Anita Berntsen


                             Vaktmester og museumsbestyrer

 

                                                 Frode Borø Svaland