Ansatte

                                            

                                                   

                                                      ANSATTE 

                                           KULTURBARNEHAGEN

                                                     2019 – 2020


                                           


                                                Styrer:

                                             Hilde Ramselien Teslo 

                                                                                                                                                                                                                      


                                          BJØNNEHIET 3 – 6 år

Pedagogisk leder:                                                        Marianne Storeide 

               

                                                            

Fagarbeider :

Carina H Holm

Carina

Assistent:

Lene Netland

                                                  

Barnehagelærer

Thea Frigstad Aas

Assistent

Elisabeth Nesland

Fagarbeider

Marie Bytofte-Hejlesen

                                             

                                           


ULVEHOLA 0 – 3 år

Pedagogisk leder:

Kirsti Heia

Barnehagelærer:

Kathrine Aase

Fagarbeider:                                                              Berit S Røsstad

                                                                 

Fagarbeider

Tina Høigilt

                                                                                    

                                           

                                          

                                                         

                                                   

           


Renholder

Adriana Rios Trujiilo


                             Vaktmester og museumsbestyrer

                                                 Frode Borø Svaland