Ansatte


Kulturbarnehaven Grasham

Ansatte 2018-2019


 1. Styrer
  Hilde Ramselien Teslo


  Hilde Ramselien TesloBjønnehiet 3 – 6 år

 1. Pedagogisk leder
  Kirsti Heia


  Kirsti Heia
 2. Barnehagelærer
  Anja O Myrene


  Anja O Myrene
 3. Fagarbeider
  Carina H Holm


  Carina H Holm
 4. Assistent
  Katrine Frigstad


  Katrine Frigstad
 5. Assistent
  Ellen M W Skripeland


  Ellen M W SkripelandUlvehola 0 – 3 år

 1. Pedagogisk leder
  Marianne Storeide


  Marianne Storeide
 2. Barnehagelærer
  Kathrine Aase


  Kathrine Aase
 3. Fagarbeider
  Berit S Røsstad


  Berit S Røsstad
 4. Assistent
  Lene Netland


  Lene NetlandPermisjon

 1. Assistent
  Kari Heia


  Kari Heia
 2. Assistent
  Maria M Gjedrem


  Maria M Gjedrem
 3. Assistent
  Steffen Jørgensen


  Steffen JørgensenVikarer


 1. Juliane C C Kjelsås


  Juliane C C Kjelsås

 2. Mette Skåreland


  Mette Skåreland

 3. Silje Drangsholdt


  Silje DrangsholdtRenholder


 1. Anita Berntsen


  Anita BerntsenVaktmester og museumsbestyrer


 1. Frode Borø Svaland


  Frode Borø Svaland