Museum

Litt om Birkenes Bygdemuseum

Birkenes Bygdemuseum er et museum bygd opp rundt et gammelt gårdstun på øvre Tveide. Museet ble opprettet i 1987, og består – foruten de ulike bygningene på Grasham – også av Myhre Torvstrøfabrikk og ei fløterhytte og ett bomfestehus på Flaksvann. Fra 2009 ble museet en del av Aust-Agder kulturhistoriske senter, og fra 2007 har det vært drevet barnehave i museets lokaler. Sommeren 2013 ble barnehaven utvidet og fikk nye lokaler i ett nytt kombinert museum- og barnehavebygg.

Barnehagen eies og drives av stiftelsen som er en ideell stiftelse basert på dugnad av styremedlemmer så vel som andre som deltar med sin kunnskap og sitt engasjement på museet. Kun stillingen som bestyrer for museet (40 prosent) er lønnet.

Museets oppgave er å bevare bygninger, gjenstander og historier for ettertiden. Det er også en viktig museumsoppgave og formidle dette til stadig nye generasjoner. Derfor mener vi det er en god ide med kombinert museum og barnehave. Vi synes det er flott at barna får bli kjent med vår gamle kulturarv gjennom ulike aktiviteter i og rundt museet. Her er både smie, snekkerverksted, ett gårdstun med innhus og uthus, en brannstasjon med brannbil og ett mekanisk versksted. Og Svalandsruta står i garasjen klar til å frakte barna ut til Torvstrøfabrikken på Tveide moner.

I tillegg ligger museums- og barnehavelokalene med utsyn over det flotte kulturlandskapet på Tveide og med kort vei til dyra på nabogården hos Ernst og Liv. Skogen rundt lokker dessuten med mange flotte turmål for små føtter.